Odchyt psov

Pre obce, ktoré o to požiadajú, zabezpečujeme odchyt a karantenizáciu túlavých psov.
Máme k dispozícii potrebné vybavenie na odchyt a certifikát na odchyt túlavých zvierat, oprávňujúci túto činnosť vykonávať. O odchyt môžete požiadať emailom na pomocpsikomvychod@azet.sk alebo telefonicky na tel. číslo: 0907 448 533 , 0918 799 176.

Informácie